Rada Kościoła działa w składzie:

Przewodniczący

Jerzy Karzełek (Skoczów)

I Zastępca Przewodniczącego

Mirosław Marczak (Wrocław)

II Zastępca Przewodniczącego

Tomasz Olejniczak (Warszawa)

Sekretarz

Jerzy Kowalczuk (Żywiec)

Skarbnik

Włodzimierz Filipski (Żory)

Członek Rady

Andrzej Kapuściński (Tarnów)

Członek Rady

Arkadiusz Łowicki (Jastrzębie Zdrój)