Rada Kościoła działa w składzie:

Przewodniczący

Jerzy Karzełek (Skoczów)

I Zastępca Przewodniczącego

Czesław Bassara (Piasek)

II Zastępca Przewodniczącego

Adam Małkiewicz (Brzeszcze)

Sekretarz

Jerzy Kowalczuk (Żywiec)

Skarbnik

Włodzimierz Filipski (Żory)

Członek Rady

Marek Nalewajka (Bytom)

Członek Rady

Piotr Żądło (Bielsko-Biała)