Nauczanie
David Levy - "Chanuka - Święto Świateł"
Artykuły

W oknie jasno migocze płomień świecy. Jej majestatyczne piękno podkreśla niezwykły charakter tej uroczystości. Matka krząta się w kuchni, przygotowując tradycyjny obiad, który co roku podaje w tym szczególnym dniu. Wzniosła atmosfera wypełnia dom, a dzieci już się cieszą, że wkrótce otrzymają długo oczekiwane prezenty. Po obiedzie ojciec gromadzi rodzinę wokół siebie, aby przypomnieć wszystkim historię związaną z ustanowieniem święta Chanuka. Cała rodzina uważnie słucha opowieści o błyskotliwym i mężnym zwycięstwie przodków, którzy odnieśli triumf pomimo duchowego ucisku i uniknęli zagłady.

Więcej…  [David Levy - "Chanuka - Święto Świateł]
 
Czesław Bassara - "Czy Pan Jezus Naprawdę Narodził się 25 Grudnia?"
Artykuły

Nie chcę uchodzić za autorytet w zakresie historii, ale Pan Jezus najprawdopodobniej nie urodził się 25 grudnia. Nie jesteśmy w stanie dokładnie z historycznego punktu widzenia określić dat narodzenia Pana Jezusa. Z racji tego, że w roku mamy 365 dni, prawdopodobieństwo dokładnego ustalenia daty wynosi 1 do 365.

Wiemy jednak z historii, że już w II wieku n. e. jeden z Ojców Kościoła, Hipolit uznawał, że Pan Jezus urodził się 25 grudnia.

W IV wieku n. e. Jan Chryzostom potwierdził tę opinię i w ten sposób data 25 grudnia stała się oficjalnie datą, którą tradycja Kościoła wczesno-chrześcijańskiego przyjęła jako datę narodzin Chrystusa.

Wydaje się, że starożytna tradycja żydowska także potwierdza tę datę, aczkolwiek z zupełnie innego punktu widzenia. Według Alfreda Edersheima, przywódcy żydowscy ustanowili szczególny dzień postu na dzień 9 Tevet. Nie podali przy tym żadnego uzasadnienia. Późniejsi pisarze żydowscy określili dzień 9 Tevet jako dzień Narodzin Jezusa. Edersheim następnie dodaje, że dzień 9 Tevet przypadał wielokrotnie na dzień 25 grudnia.

Więcej…  [Czesław Bassara - "Czy Pan Jezus Naprawdę Narodził się 25 Grudnia?]
 
Pieśń (Nabożeństwo) - "Ponad Potęgę"
Pieśni

Pieśń (Nabożeństwo) - "Ponad Potęgę"

Więcej…  [Pieśń (Nabożeństwo) - "Ponad Potęgę]
 
Pieśń (Nabożeństwo) - "Ojca Dom"
Pieśni

Pieśń (Nabożeństwo) - "Ojca Dom"

Więcej…  [Pieśń (Nabożeństwo) - "Ojca Dom]
 
Cezary Jędrzejewski - "Świadectwo"
Świadectwa

Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym 2 Kor 4,6

Opowiem wam krótką historię, jak szatan mnie dopadł, a Pan mnie zbawił. Zaczęło się to, gdy miałem 14-15 lat. Słuchałem różnej alternatywnej muzyki i bardzo mi się podobał punk. Chodziłem w ciężkich butach, nosiłem skórę wymazaną różnymi hasłami antyfaszystowskimi, antyklerykalnymi, antyrządowymi; ogólnie wszystko miałem gdzieś. I tak moje życie zaczęło wzrastać w buncie. Gdy miałem 15 lat po raz pierwszy pojechałem do Jarocina. Mogłem tam słuchać różnych alternatywnych zespołów. Bardzo mi się to podobało, bo wszyscy byli zbuntowani. Byliśmy inni, włosy mieliśmy różnego koloru: czerwone, zielone, skóry, łańcuchy, pały. Było fajnie, przynajmniej tak mi się wydawało. Gdy przyjechałem do domu, oczywiście dostałem wciry od rodziców, no bo jak, ludzie się patrzą. Później poszedłem do szkoły zawodowej. Tam zbuntowałem się kompletnie, postawiłem irokeza, robiłem to, co chciałem, nie miałem wychowania. W moim domu praktycznie nikt mnie nie wychowywał. Tata był alkoholikiem, a moja mama ciężko pracowała, by utrzymać mnie, moją siostrę, cały dom i oczywiście tatę. Mój tata nie interesował się mną, chodził pijany. Czasami przychodził i coś tam po pijanemu próbował mówić: "Synu zmień się, nie bądź taki jak ja". Oczywiście mnie to w ogóle nie obchodziło. Nie rozumiał tego. Nigdy po trzeźwemu nie przyszedł i nie porozmawiał ze mną. Nigdy nie wyszedł za rękę na spacer. Nigdy nie miałem takiej miłości i dlatego poszedłem szukać jej na zewnątrz, w świecie, na ulicy. Przyłączyłem się do tzw. rebeliantów mławskich, też młodych ludzi. Trzy osoby były z takich marginesowych rodzin, jak ja. Wtedy się zaprzyjaźniliśmy, byliśmy jednością, mieliśmy te same problemy. Nikt nam nie mógł okazać miłości, ludzie nas odpychali tylko za to, że nie chcieliśmy być normalni. Bardzo często jeździłem z nimi na koncerty.

 

Więcej…  [Cezary Jędrzejewski - "Świadectwo]
 
Czesław Bassara - "Rodzina w Życiu Dziecka"
Artykuły

Biblia przedstawia szereg rodzin. Obraz niektórych z nich jest pozytywny, innych - negatywny. W pewnych rodzinach Bogu okazywano szacunek i cześć, w innych tego zabrakło. Niektóre rodziny miały solidny fundament, inne zadowoliły się tylko ambicją przeżycia.

W domu Abrahama i Sary do życia został przygotowany Izaak. W domu Amrama i Jochebed zostało wychowane rodzeństwo: Mojżesz, Aaron i Miriam. Elkana i Anna mieli przywilej wychowania Samuela. Trudno nam przecenić znaczenie takich rodzin.

Nawet dla naszego Pana, Jezusa Chrystusa, został przygotowany dom. Józef i Maria mieli to szczęście towarzyszyć Jezusowi w rozwoju. Jezus wychowywał się w atmosferze pobożnego domu. Bóg zajmował w tym wychowaniu pierwsze miejsce.

Czym powinien charakteryzować się pobożny dom chrześcijański? Dlaczego taki dom może wywrzeć nie zatarte wrażenie na dziecku? Co trzeba robić, aby mój dom nie był tylko mieszkaniem, gdzie kilka osób żyje obok siebie pod jednym dachem, ale aby tętnił atmosferą nieba?

Więcej…  [Czesław Bassara - "Rodzina w Życiu Dziecka]
 
Erich Sauer - "Dwie Drogi Ludzkości"
Artykuły

Okres ludzkiego samostanowienia

Ten okres nosił szczególne piętno. Jego głównym celem było objawienie tego, co grzech uczynił z ludzką naturą. Dlatego panowały w nim trzy podstawowe zasady. Dokonywał się on:

1. bez szczególnych Bożych rozporządzeń wprowadzających boskie nakazy (czytaj 1 M 3,14-19),
2. w prawie że wyłącznym ograniczeniu objawienia do świadectwa przyrody, sumienia i historii,
3. bez podstawowych ludzkich instytucji kontrolujących i karzących grzesznika w przypadku nieposłuszeństwa.

W okresie rajskim istniał zakaz i przykazania (1 M 2,16-17). Tak samo było we wszystkich późniejszych okresach (ekonomiach zbawienia - przyp. tłumacza). Tylko tutaj, w czasie pomiędzy Adamem i Noem, jako jedynym tego rodzaju okresie w Bożym planie zbawienia, człowiek miał wolność czynienia i nieczynienia tego, czego chciał. W tym okresie Bóg nie ustanowił żadnej władzy, żadnych rządów, aby ograniczyć człowieka w objawieniu jego niegodziwości. Człowiek otrzymał niczym nie ograniczoną możliwość okazania, co może osiągnąć i kim się stanie, gdy będzie się rozwijał "w wolności". Tym samym staje się ten drugi okres Bożego planu zbawienia "okresem samookreślenia człowieka" lub używając słów Delitscha okresem "próby wolności" dla rodzaju ludzkiego. Końcem tego okresu jest jednakże potop! Twórcą przedpotopowej kultury był Kain. Równocześnie jest on prawzorem i podstawową formą od niego wychodzącej historii, jak dalece ta toczy się w oderwaniu od Boga i bez wewnętrznej społeczności z Najwyższym.

Więcej…  [Erich Sauer - "Dwie Drogi Ludzkości]
 
Mirosław Marczak - "Dobra Nowina Wczoraj i Dzisiaj"
Artykuły

Czasy apostoła Pawła

Przenieśmy się oczyma naszej wyobraźni 2000 lat wstecz do czasów apostoła Pawła. Jest to okres, w którym podróżowanie drogą morską lub lądową po Cesarstwie Rzymskim jest znacznie ułatwione dzięki ukierunkowanej polityce Rzymu. Stare porty są rozbudowywane. Powstają nowe porty i przystanie dla ówczesnych frachtowców transportujących różnorodne towary w najdalsze zakątki cesarstwa. Powstają nowe drogi przystosowane do wymogów związanych z szybkim przemieszczaniem się armii rzymskiej. Podróżni mogą zaopatrzyć się w odpowiednie mapy dróg z zaznaczonymi odległościami pomiędzy ważnymi ośrodkami komunikacyjnymi i przydrożnymi zajazdami, gdzie można zatrzymać się na posiłek, zmieniać konie, woły lub muły. Rozwija się handel. Greka koine jest bodaj najważniejszym czynnikiem scalającym cesarstwo, rzec można lingua Franca starożytnego świata. Czasy apostoła Pawła są okresem, w którym - począwszy od rządów Cesarza Augusta - kładzie się nacisk na trzy ogromnej wagi czynniki: pax Romana (pokój rzymski), łatwość podróżowania i dobry system monetarny. Taka polityka przyczynia się do rozkwitu cesarstwa, a co za tym idzie, wzrostu liczby handlarzy i podróżników. Pawłowe powołanie do głoszenia ewangelii przypadło na ten właśnie okres.

Więcej…  [Mirosław Marczak - "Dobra Nowina Wczoraj i Dzisiaj]
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

DZIAŁALNOŚĆ MŁODZIEŻOWA

"I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu."

/Kol. 3:17/

więcej...

NAUCZANIE

"Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim." "Nigdy nie zapomnę przykazań Twoich, bo przez nie zachowujesz mnie przy życiu." "Nakłaniam serce moje, by pełniło ustawy Twoje - wieczna za to nagroda!" "Rozkoszuję się przykazaniami Twymi, które pokochałem."

/z Ps. 119/

więcej...

PRACA WŚRÓD DZIECI

"A król odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście."

/Mat. 25:40/

więcej...

EWANGELIZACJA

"Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego."

/Mat. 28:19/

więcej...

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

"Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi."

/Kol. 3:23/

więcej...