Kościół Wolnych Chrześcijan należy do radykalnego skrzydła reformacji protestanckiej XVI wieku. Około 500 lat temu dr Marcin Luter przybił do drzwi kościoła w Wittenberdze 95 tez przeciwko odpustom. To wydarzenie zapoczątkowało wielkie dzieło reformy kościoła zachodniego.

.

31 października 1517


… z wiary…

… ugruntowane
na Piśmie Świętym…

Reformatorzy protestanccy na nowo odkryli podstawowe zasady chrześcijańskiej wiary, w szczególności to, że zbawienie jest z wiary, dzięki Bożej łasce, a nauczanie Kościoła powinno być ugruntowane jedynie na Piśmie Świętym.


Tak więc jako spadkobiercy reformacji trzymamy się trzech ważnych postulatów reformacyjnych oznaczających: “tylko wiara, tylko łaska, tylko Pismo Święte”.

Sola fide

Sola gratia

Sola scriptura


Radykalne skrzydło Reformacji protestanckiej od początku domagało się powrotu do wzorca Kościoła Apostolskiego. Do takiego wzorca sięgnęli też między innymi bracia plymuccy w Anglii w XVIII, podkreślając przy tym duchową jedność Kościoła Jezusa Chrystusa.


Takie są początki naszych zborów. W Polsce pierwsze wspólnoty nawiązujące do tradycji braci plymucckich powstały w roku 1909 dzięki służbie ewangelizacyjnej Józefa Mrózka seniora na Śląsku Cieszyńskim.

Wiernych Kościoła Wolnych Chrześcijan

Zborów Kościoła Wolnych Chrześcijan


Dowiedz się więcej

Kościół Wolnych Chrześcijan należy do radykalnego skrzydła reformacji protestanckiej XVI wieku. Około 500 lat temu dr Marcin Luter przybił do drzwi kościoła w Wittenberdze 95 tez przeciwko odpustom. To wydarzenie zapoczątkowało wielkie dzieło reformy kościoła zachodniego.

.

31 października 1517


Reformatorzy protestanccy na nowo odkryli podstawowe zasady chrześcijańskiej wiary, w szczególności to, że zbawienie jest z wiary, dzięki Bożej łasce, a nauczanie Kościoła powinno być ugruntowane jedynie na Piśmie Świętym.

… z wiary…

… ugruntowane
na Piśmie Świętym…


Tak więc jako spadkobiercy reformacji trzymamy się trzech ważnych postulatów reformacyjnych oznaczających: “tylko wiara, tylko łaska, tylko Pismo Święte”.

Sola fide

Sola gratia

Sola scriptura


Radykalne skrzydło Reformacji protestanckiej od początku domagało się powrotu do wzorca Kościoła Apostolskiego. Do takiego wzorca sięgnęli też między innymi bracia plymuccy w Anglii w XVIII, podkreślając przy tym duchową jedność Kościoła Jezusa Chrystusa.


Takie są początki naszych zborów. W Polsce pierwsze wspólnoty nawiązujące do tradycji braci plymucckich powstały w roku 1909 dzięki służbie ewangelizacyjnej Józefa Mrózka seniora na Śląsku Cieszyńskim.

Wiernych Kościoła Wolnych Chrześcijan

Zborów Kościoła Wolnych Chrześcijan