• 0
  • 1
  • 2
Read more

Don Fleming - "Biblia"

Jak powstała Biblia? Kanon Starego Testamentu Sposób, w jaki księgi biblijne zostały zebrane w jednym tomie uznanym jako Pismo Święte wyraźnie wskazuje na działanie samego Boga.

Czesław Bassara - "Rodzina w Życiu Dziecka"

Biblia przedstawia szereg rodzin. Obraz niektórych z nich jest pozytywny, innych - negatywny. W pewnych rodzinach Bogu okazywano szacunek i cześć, w innych tego zabrakło.

David Levy - "Chanuka - Święto Świateł"

W oknie jasno migocze płomień świecy. Jej majestatyczne piękno podkreśla niezwykły charakter tej uroczystości. Matka krząta się w kuchni, przygotowując tradycyjny obiad, który co roku

Najnowsze

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
prev
next

Tydzień Modlitwy 2016

W dniach 10 - 17 stycznia odbędzie się Tydzień Modlitwy 2016. Oto program.

Kościół

Więcej...

David Levy - "Chanuka - Święto Świateł"

W oknie jasno migocze płomień świecy. Jej majestatyczne piękno podkreśla niezwyk...

Artykuły

Więcej...

Czesław Bassara - "Czy Pan Jezus Naprawdę Narodził się 25 Grudnia?"

Nie chcę uchodzić za autorytet w zakresie historii, ale Pan Jezus najprawdopodob...

Artykuły

Więcej...

Pieśń (Nabożeństwo) - "Ponad Potęgę"

Pieśń (Nabożeństwo) - "Ponad Potęgę"

Pieśni

Więcej...

Pieśń (Nabożeństwo) - "Ojca Dom"

Pieśń (Nabożeństwo) - "Ojca Dom"

Pieśni

Więcej...

Cezary Jędrzejewski - "Świadectwo"

Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasz...

Świadectwa

Więcej...

Czesław Bassara - "Rodzina w Życiu Dziecka"

Biblia przedstawia szereg rodzin. Obraz niektórych z nich jest pozytywny, innych...

Artykuły

Więcej...

Erich Sauer - "Dwie Drogi Ludzkości"

Okres ludzkiego samostanowieniaTen okres nosił szczególne piętno. Jego głównym c...

Artykuły

Więcej...

Mirosław Marczak - "Dobra Nowina Wczoraj i Dzisiaj"

Czasy apostoła PawłaPrzenieśmy się oczyma naszej wyobraźni 2000 lat wstecz do cz...

Artykuły

Więcej...

Duchowy Rozwój - Rola Boga i Człowieka

Czasami jako ewangelicznie wierzący ludzie stosujemy pewien skrót myślowy używaj...

Artykuły

Więcej...

Józef Mrózek - "Na Początku Stworzył Bóg Niebo i Ziemię"

Istnieją dwie wielkie księgi: księga natury i księga pisanego słowa (Bożego). Pi...

Artykuły

Więcej...

Don Fleming - "Biblia"

Jak powstała Biblia? Kanon Starego Testamentu Sposób, w jaki księgi biblijne zo...

Artykuły

Więcej...
Kościół Wolnych Chrześcijan (KWCh)

Kiedy i gdzie powstały pierwsze Zbory Wolnych Chrześcijan?

Zbory Wolnych Chrześcijan powstały na gruncie przebudzenia religijnego, jakie miało miejsce w Wielkiej Brytanii w pierwszej połowie XIX w. Wierzący z różnych chrześcijańskich Kościołów pielęgnowali od 1826 roku ze sobą bliską społeczność, nie mogli jednak, z powodu przynależenia do różnych konfesji, wspólnie "łamać chleba". W tym też czasie, pomimo dzielących ich barier, wierzący ci zaczęli sporadycznie wspólnie obchodzić wieczerzę Pańską. Jednakże stan ten nie mógł trwać na zawsze i w tej sytuacji zrodził się nowy ruch.

Jako początek ruchu "braci" przyjmuje się rok 1830, kiedy to w Dublinie rozpoczęto zgromadzać się na regularne nabożeństwa. Od roku 1832 "bracia" zgromadzali się także w mieście Plymouth i od nazwy tego miasta "braci" nazywa się także "braćmi plymuckimi". Należy tutaj podkreślić, że zamiarem pierwszych "braci" nie było stworzenie odrębnej denominacji "braci", ale zgromadzanie wierzących, aby w prostocie, bez zbędnej tradycji w duchu Dz 2,42 pełnić służbę Bożą. Zwiastowanie "braci" trafiło na dobry grunt i w całej Wielkiej Brytanii powstawały Zbory.

Czołowi "bracia" pierwszego okresu to: John Bellett, Francis Hutchinson, John Parnell, Anthony Norris Groves, Edward Cronin, William James Stokes, John Nelson Darby, Georg Müller, Charles Henry Mackintosh, Lord Radstock i Frederick Baedeker. Ruch ten jest od samego początku ruchem misyjnym i większość z wymienionych braci albo udawała się na misję, albo odbywała podróże misyjne po wielu krajach świata na wszystkich kontynentach. I tak John Parnell odwiedzał Bagdad i Indie, Anthony Norris Groves pracował misyjnie w Indiach i Bagdadzie, podobnie Edward Cronin pewien czas pracował w Bagdadzie, John Nelson Darby odwiedzał wiele krajów w Europie, Azji, Ameryce i Australii wszędzie usługując jako nauczyciel Słowa Bożego.

Georg Müller był szeroko znany również poza kręgami "braci" ze względu na swą żywą wiarę i działalność charytatywną. Przeszedł on do historii Kościoła jako twórca chrześcijańskich domów dziecka, które objęły swą opieką łącznie ok. 10 000 wychowanków, przy czym na utrzymanie tych dzieci Müller nie miał żadnych stałych dochodów i nigdy nikogo poza Panem Bogiem o wsparcie tej służby nie prosił. Również on od 70 roku życia właściwie aż do swojej śmierci tj. przez około 20 lat odbywał wiele podróży misyjnych po Europie, Ameryce, Azji i Australii.

W roku 1845 doszło do podziału "braci" na dwa główne istniejące do dzisiaj nurty: "braci otwartych", to jest tych, którzy utrzymują społeczność ze wszystkimi odrodzonymi wierzącymi, żyjącymi w różnych społecznościach ewangelikalnych i "braci zamkniętych", nazywanych też darbystami lub ekskluzywnymi, którzy nie utrzymują społeczności z innymi ewangelikalnymi Kościołami.

Wolni Chrześcijanie na Świecie

Zbory Wolnych Chrześcijan noszą w świecie różne nazwy. Zbory te w świecie anglosaskim znane są jako Brethren lub dokładniej Open Brethren, natomiast w niemieckim obszarze językowym znane są jako Brüdergemeinde. Wiele tysięcy zborów Wolnych Chrześcijan rozsianych jest po całym świecie, gdzie najczęściej znane są jako Zbory Braterskie.

 

DZIAŁALNOŚĆ MŁODZIEŻOWA

"I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu."

/Kol. 3:17/

więcej...

NAUCZANIE

"Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim." "Nigdy nie zapomnę przykazań Twoich, bo przez nie zachowujesz mnie przy życiu." "Nakłaniam serce moje, by pełniło ustawy Twoje - wieczna za to nagroda!" "Rozkoszuję się przykazaniami Twymi, które pokochałem."

/z Ps. 119/

więcej...

PRACA WŚRÓD DZIECI

"A król odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście."

/Mat. 25:40/

więcej...

EWANGELIZACJA

"Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego."

/Mat. 28:19/

więcej...

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

"Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi."

/Kol. 3:23/

więcej...